اطلاعیه شماره ۶ استخدامی

اطلاعیه شماره ۶ استخدامی

پیرو اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص معرفی شدگان رشته های شغلی ذیل در آزمون استخدام پیمانی این دانشگاه که از طریق سازمان سنجش در مورخه ۲۱/‏۰۸/‏۹۵‬ برگزار گردید با در دست داشتن مدارک و طبق جدول زمانی ذیل به نشانی: اردبیل – آخر خیابان...

جشنواره قرآن و عترت

جشنواره قرآن و عترت

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه زمان آزمون جشنواره قرآن و عترت را اعلام کرد

مسابقه نامه نگاری

مسابقه نامه نگاری

اتحادیه پستی جهانی با هدف افزایش آگاهی جوانان از اهمیت نقش خدمات پستی در جامعه و نیز ترویج فرهنگ مکاتبه، هر ساله مسابقه نامه نگاری(ویژه نوجوانان) را در سطح بین المللی با انتخاب موضوعی خاص برگزار می کند. برگزار می کند

برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت patent

برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت patent

کارگاه مالکیت فکری و ثبت patent ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه روز دوشنبه ۹/‏۱۲/‏۹۵ در سالن جلسات معاونت آموزشی، برگزار می شود

اطلاعیه شماره ۵ استخدامی

اطلاعیه شماره ۵ استخدامی

فهرست واجدین شرایط رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی جهت انجام آزمون آمادگی جسمانی و مصاحبه از محل آزمون مورخه ۲۱/‏۸/‏۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور(باستناد سایت سنجش)

اطلاعیه شماره ۴ استخدامی

اطلاعیه شماره ۴ استخدامی

شرکت کنندگان آزمون استخدام پیمانی متمرکز مورخه ۲۱/‏۰۸/‏۹۵‬ این دانشگاه در رشته پرستاری که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۲۰/‏۱۱/‏۹۵‬ کارنامه نهایی قبولی صادر گردیده است مقتضی است تاریخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۵‬ لغایت ۳/‏۱۲/‏ ۹۵ نسبت به...