اخبار

ثبت هزار و ۱۱۹ مورد سکته مغزی از ابتدای سال تاکنون
ثبت هزار و ۱۱۹ مورد سکته مغزی از ابتدای سال تاکنون

از ابتدای سال تاکنون هزار و ۱۱۹ مورد سکته مغزی در بیمارستان علوی اردبیل به ثبت رسیده است که از این میزان ۳۴ مورد در پروسه درمان نوین tpa قرار گرفته و ۴۳ مورد منجر به مرگ شده است.