اخبار

سومین عمل پیوند کلیه در اردبیل با موفقیت انجام گرفت.
سومین عمل پیوند کلیه در اردبیل با موفقیت انجام گرفت.

سومین عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه توسط دکتر حامد محسنی راد جراح و متخصص نفرولوژی دانشگاه علوم اردبیل در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام گرفت.