اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات

اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات

اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات در رشته کمک پرستاری

نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

نتایج آزمون شرکتی رشته شغلی کارشناس کامپیوتر شهریور ماه ۱۳۹۶

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه در مورد محصولات فاقد مجوز

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی مورخه ۹۶/۱۰/۱

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قران و عترت

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قران و عترت

فراخوان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت با گواهی آموزشی برای اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور