فراخوان مقاله همایش مناسب سازی

فراخوان مقاله همایش مناسب سازی

از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مربوط به دسترسی (مناسب سازی) دعوت می شود مقالات تألیفی یا ترجمه مرتبط با دسترسی را برای بررسی از طریق ایمیل به دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور واقع در ساختمان شماره ۵ سازمان بهزیستی...

جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرایند صدور گواهی معافیت

فرایند صدور گواهی معافیت

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان، نیروهای طرحی پیراپزشکان و پیام آوران

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای مدیریت منابع علمی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه روز چهارشنبه ۲۹/‏۱۰/‏۹۵

برگزاری همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

برگزاری همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار می شود

کسب رتبه برتر قرآنی

کسب رتبه برتر قرآنی

کسب رتبه برتر قرآنی توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی بین روابط عمومی های دستگاههای اجرائی استان