جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت

جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت

جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶

نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعضاء هیات علمی دانشکده داروسازی

نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعضاء هیات علمی دانشکده داروسازی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز دوشنبه ۹۶/۶/۲۰ با اعضاء هیات علمی دانشکده داروسازی دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات مطروحه به تبادل نظر پرداخت.

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه با اعضاء هیات علمی گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه با اعضاء هیات علمی گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

جناب آقای دکتر اخوان اکبری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ در نشستی صمیمانه با اعضای هیات علمی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی مسائل و مشکلات مطروحه را بررسی کردند.

فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جهت استحضار و اطلاع اعضای هیئت علمی

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ۹۷-۹۶

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ۹۷-۹۶

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید ۲ مهر لغایت ۶ مهر ماه

برگزاری کنگره

برگزاری کنگره

برگزاری هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی