پیاده سازی نوپا

پیاده سازی نوپا

طراحی و پیاده سازی نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)

چاپ مقاله ویدئویی دکتر حمداله پناهپور در مجله ویدئوئی JoVE

چاپ مقاله ویدئویی دکتر حمداله پناهپور در مجله ویدئوئی JoVE

اولین مقاله ویدئویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مجله ویدئویی پزشکی JoVE

ارتقاء دکتر حمداله پناهپور

ارتقاء دکتر حمداله پناهپور

ارتقاء رتبه دکتر حمداله پناهپور از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی

ارتقاء دکتر نیما رزاقی اصل

ارتقاء دکتر نیما رزاقی اصل

ارتقاء رتبه دکتر نیما رزاقی اصل از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قران و عترت

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قران و عترت

فراخوان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت با گواهی آموزشی برای اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اطلاعیه بازدید از مناطق عملیاتی جنوب

اطلاعیه بازدید از مناطق عملیاتی جنوب

اطلاعیه بازدید از مناطق عملیاتی جنوب