فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی موسسه نیماد

فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی موسسه نیماد

مهلت دریافت طرح های تحقیقاتی اولیه از اول خردادماه لغایت ۳۱ خردادماه

فراخوان جذب دستیار پژوهشی

فراخوان جذب دستیار پژوهشی

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت

اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات

اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات

اطلاعیه شماره (۱۰) پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات در رشته کمک پرستاری

نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

نتایج آزمون شرکتی رشته شغلی کارشناس کامپیوتر شهریور ماه ۱۳۹۶

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه در مورد محصولات فاقد مجوز