بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اردبیل

بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اردبیل

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به مناسبت آغاز هفته دولت بازدید از موزه تاریخ طبیعی اردبیل را رایگان اعلام کرد.

جذب شرکتی نیروی های فوریت های پزشکی

جذب شرکتی نیروی های فوریت های پزشکی

پذیرش نیروی درمانی (تکنسین فوریت های پزشکی) در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی

فراخوان جذب بورسیه

فراخوان جذب بورسیه

اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سومین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند

سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند

برگزاری کارگاه سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند 10 و 11 شهریور ماه 1395 در دانشکده داروسازی

شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی

شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی

کارگاه شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی 8 و 9 شهریور ماه 1395 توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می شود

داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

برگزاری کارگاه داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در 6 و 7 شهریورماه 1395