همایش بین المللی تعییرات اقلیمی و نظام سلامت

همایش بین المللی تعییرات اقلیمی و نظام سلامت

همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی

برگزاری سومین دوره طرح تربیت معلم قران کریم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه اردبیل

برگزاری سومین دوره طرح تربیت معلم قران کریم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه اردبیل

برگزاری سومین دوره طرح تربیت معلم قران کریم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه اردبیل

برگزاری کارگاه ویژه دستیاران بالینی

برگزاری کارگاه ویژه دستیاران بالینی

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی ویژه دستیاران بالینی

ثبت نام در آزمون راهنمای خودمراقبتی در ناخوشیهای جزئی

ثبت نام در آزمون راهنمای خودمراقبتی در ناخوشیهای جزئی

زمان و نحوه ثبت نام برای آزمون راهنمای خود مراقبتی در ناخوشیهای جزئی

ثبت نام اینترنتی چهارمین دوره فراخوان جذب بورس تحصیلی داخل دانشجویان مقطع Ph.D

ثبت نام اینترنتی چهارمین دوره فراخوان جذب بورس تحصیلی داخل دانشجویان مقطع Ph.D

به اطلاع می رساند ثبت نام اینترنتی چهارمین دوره فراخوان جذب بورس تحصیلی داخل دانشجویان مقطع Ph.D دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا تاریخ ۹۶/۶/۲۳ از طریق سایت مرکز امور هیات علمی انجام خواهد شد.

اطلاعیه شماره (۳) آگهی مورخه ۹۶/۵/۷

اطلاعیه شماره (۳) آگهی مورخه ۹۶/۵/۷

((اطلاعیه شماره (۳) آگهی مورخه ۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) ))