بیست وپنجمین نشست مدیریت قرارگاه کرونا

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۸:۱۴ کد : ۱۴۹۱۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۴۹
بیست وپنجمین نشست مدیریت قرارگاه کرونا طرح سردارسلیمانی وجلسه ستادکرونای استان درسال جدیدبا حضور استاندار اردبیل ،ریاست دانشگاه وسایراعضاباهدف بررسی وضعیت موجود وشیوع سریع بیماری کرونا درپیک چهارم واتخاذ تصمیمات وتدابیر لازم برای پیشگیری از ابتلاء گسترده درسطح استان باتوجه به بستری های مراکز درمانی
بیست وپنجمین نشست مدیریت قرارگاه کرونا

( ۴ )