مصاحبه استاندار اردبیل وریاست دانشگاه علوم پزشکی در مرکز کرونای استان درخصوص پیک چهارم وتوصیه هاوهشدارهای جدی مبنی بر رعایت اصول بهداشتی

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۵ کد : ۱۴۹۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۳

لینک دانلود فایل

( ۱ )