بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از مزکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت ابوطالب

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۱ کد : ۱۴۸۹۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۱
بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از مزکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت ابوطالب و بررسی نحوه ارایه خدمات توسط واحدهای مختلف این مرکز
بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی  از مزکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت ابوطالب