بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بخشهای اورژانس وبستری مرکز کرونایی امام خمینی ره اردبیل

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۴ کد : ۱۴۸۹۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۶
بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بخشهای اورژانس وبستری مرکز کرونایی امام خمینی ره اردبیل و بررسی وضعیت ارایه خدمات و کمبودها و مشکلات موجود
بازدید دکترکیانی مشاور سلامت نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بخشهای اورژانس وبستری مرکز کرونایی امام خمینی ره اردبیل

( ۲ )