بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون درمان دانشگاه از اورژانس بیمارستانهای امام خمینی (ره)، علوی، بوعلی و امام رضا (ع)

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۸ کد : ۱۴۸۵۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۲۰
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون درمان دانشگاه از اورژانس بیمارستانهای امام خمینی (ره)، علوی، بوعلی و امام رضا (ع) و بررسی وضعیت ارائه‌ خدمات به مراجعین و مسافرین مراجعه کننده به بخشهای اورژانس مراکز آموزشی درمانی اردبیل
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و معاون درمان دانشگاه از اورژانس بیمارستانهای امام خمینی (ره)، علوی، بوعلی و امام رضا (ع)

( ۵ )