پیامهای_آموزشی

پیام های هشدار ایمنی چهارشنبه سوری

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۰ کد : ۱۴۵۹۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۲۳۴
در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه، خونسردی خود را حفظ کرده و در صورت گسترده بودن حریق سریع افراد مسن و کودکان و دیگر افراد را از محل حریق به جای امن انتقال دهیم و با تلفن ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیریم.
پیام های هشدار ایمنی چهارشنبه سوری

در صورت مواجهه با فردی که دچار سوختگی شده، ضمن حفظ خونسردی از مالیدن مواد غیربهداشتی مثل خمیردندان، سیب زمینی و ... بر روی محل سوختگی خودداری کرده و مصدوم را هرچه سریعتر به مرکز درمانی منتقل کنیم و در صورت شدت مصدومیت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیریم.

در چهارشنبه سوری فرزندانمان را با خطر تنها نگذاریم.

در جهارشنبه سوری، ایمن شادی کنیم.

کبریت و مواد آتش زا مانند بنزین و الکل را از دسترس کودکان دور کنیم.

از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی خودداری کنیم.


( ۴ )