درمانگاه اعصاب و روان

تعداد بازدید:۱۶۸۱۳
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر مولوی روانپزشک دوشنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر صادقی موحد روانپزشک یکشنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر خوشه روانپزشک سه شنبه (بیمارستان فاطمی) ........................
دکتر تمدن روانپزشک چهارشنبه (فاطمی) .......................
دکتر آذرکلاه روانپزشک پنج شنبه - شنبه (فاطمی) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (بیمارستان فاطمی)
دکتر ابوالحسن زاده روانپزشک - فلوشیپ طب روان تنی سه شنبه (بیمارستان امام) .......................
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶