مباحث وبینار آشنایی با اصول نظارت بر مراکز معین

تعداد بازدید:۲۶۰

مباحث وبینار آشنایی با اصول نظارت بر مراکز معین پذیرنده بیماران کووید-19 و آمادگی برای مدیریت بیماری در بحران پاییز 99

 

1) آمادگی بیمارستان در برابر کرونا د ر فصل پاییز

 

2) پاور آموزشی کرونا

 

3) پاور پدافند وبینار دانشگاه-1

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۹