شرح وظایف اداره صدور پروانه ها

تعداد بازدید:۵۰۸

شرح وظایف اداره صدور پروانه ها :

 

1- صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

2- صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی

3- پذیرش درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

4- صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

5- تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

6-صدور مجوز فعالیت دفاتر کار شامل: بهداران تجربی دندان، کمک دندانپزشکان تجربی، لابراتوار پروتزهای دندانی
 

7- پذیرش در خواست موسسات پزشکی و پیراپزشکی در خصوص تغییر مسئول فنی، تغییر نام موسسه، تغییر مکان موسسه، تغییر ساعات فعالیت موسسه، افزایش یا کاهش تعداد موسسین، افزایش واحد درمانی سرپایی در درمانگاهها و افزایش بخش یا تخت بستری در بیمارستانها
 

8- برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه درخواستها
 

9- تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسیس

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۹