کروناویروس

تعداد بازدید:۵۵۲

 

1) چک لیست ارزیابی، دستورالعمل اجرایی، فلوچارت تشخیص و درمان و ....

 

2) دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان کروناویروس جدید / دی ماه 98

 

3) دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان کروناویروس جدید / بهمن ماه 98

 

4) نامه وزارتی دستورالعمل های ابلاغی در خصوص درمان سرپایی و بستری بیماران کووید19

 

5) دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی کووید 19

 

6) فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان ( نسخه اول )

 

7) راهنمای درمان با داروهای آگونیست اپیوئیدی در جریان همه گیری کووید 19

 

8) راهکارهای مقابله با استرس ناشی از کروناویروس

 

9) توصیه هایی برای مدیریت سوگ بازماندگان در همه گیری کرونا

 

10) سلامت روان در بحران، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

 

11) راهنمای برخورد با خانواده بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

 

12) راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به کووید 19

 

13) دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید19

 

14) پوستر احیای قلبی - ریوی سال 2020 بیماران کووید19

 

15) فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان ( نسخه دوم )

 

16) دستورالعمل استفاده از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به کووید19

 

17) نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹