درمانگاه قلب و عروق

تعداد بازدید:۴۷۸۷۳
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر محمدی خیرآبادی متخصص قلب و عروق شنبه (بیمارستان امام) ..........................
دکترلیلا اعلمی متخصص قلب و عروق ..........................

دوشنبه-چهارشنبه (کلینیک توحید)

شنبه- یکشنبه-سه شنبه (کلینیک امام رضا)

دکتر بیژن زمانی فوق تخصص قلب و عروق چهارشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر ۱- فردوس)
دکتر حسین دوستکامی متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشن یکشنبه (بیمارستان امام) ..........................
دکتر بهزاد باباپور متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشن دوشنبه (بیمارستان امام) ..........................
دکتر نجاتی فوق تخصص قلب و عروق سه شنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه- (بیمارستان امام)
دکتر امیر عجم متخصص قلب و عروق پنج شنبه (بیمارستان امام) شنبه- دو شنبه-چهارشنبه- (بیمارستان امام)
دکتر لیلی اوستا متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی شنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر ۱- فردوس)
آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸