کارشناسان واحد

تعداد بازدید:۱۰۵۰

 

پریوش دباغ اویسی

کارشناس پیوند واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: p.oveisi2000@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2371 

 


معصومه نجفی زارع

مسئول شناسایی بیماران مرگ مغزی و کوردیناتور ارشد واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: m.najafizareh@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2371

 

 

شرح وظایف:

الف) بخش اهدای عضو

1- تحویل و بررسی گزارش ماهانه مراکز فراهم آوری و شناسائی

2- ورود اطلاعات مرتبط با اهدای عضو و شناسائی در فرمهای مصوب وزارت بهداشت به صورت ماهیانه

 

ب) بخش پیوند اعضا

1- ورود به روز اطلاعات بیماران نیازمند به پیوند در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت

2- ورود ماهیانه اطلاعات مرتبط با پیگیری بیماران نیازمند پیوند شده در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت

3-  برگزاری دوره های آموزشی پیوند اعضاء مصوب وزارت بهداشت برای پرسنل وعوامل مراکز پیوند اعضاء

4- هماهنگی با وزارت بهداشت برای شرکت جراحان و سایر پزشکان و پرسنل مرتبط با پیوند اعضاء در کنگره های بین المللی

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸