مسئول امور مامایی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۲۲۲

 

ژاله وثوقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

پست الکترونیکی: zhvn423@gmail.com

شماره تماس: 33534788 - 045 داخلی 2380

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۸