آیین نامه ها و دستورالعمل های اداره پرستاری

تعداد بازدید:۲۱۱۲

 

آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

1) /file/download/page/1561211050-1471248994-moragebat-dar-manzel.pdf

2) /file/download/page/1561270134-1539148487-cheklist.pdf

 


آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیمار

1) /file/download/page/1561447301-.pdf

2) /file/download/page/1561447327-.pdf

 


شرح وظایف جامع سطوح و رده های پرستاری

1) /file/download/page/1561266801-1503118037-nursing-vazaef-book.pdf

 


آیین نامه های مربوط به Home Care

1) /file/download/page/1561267049-1.pdf

2) /file/download/page/1561267059-2.pdf

3) /file/download/page/1561267069-3.pdf

4) /file/download/page/1561267080-4.pdf

5) /file/download/page/1561267090-5.pdf

6) /file/download/page/1561267099-6.pdf

7) /file/download/page/1561267109-7.pdf

8) /file/download/page/1561267122-8.pdf

9) /file/download/page/1561267131-9.pdf

10) تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 98

 

 


استانداردهای فضای ایزوله

1) /file/download/page/1561447463-.pdf


 

اطلاعیه و دفترچه آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 


 

کروناویروس

 


 

دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبا

 


 

راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 با علائم خفیف در منزل

 

ارائه مراقبت های پرستاری در منزل -شناسنامه و استاندارد خدمات

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹