معرفی واحد تغذیه و رژیم درمانی

تعداد بازدید:۸۴۰

 

پیام مسئول واحد:

 

امیدوارم به همراه دیگر همکاران گرامی و تلاشگر این واحد با استفاده از آخرین متدهای رژیم درمانی در جهت تغذیه عملی و اصولی گام برداریم.

 

معرفی واحد:

 

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای بیماران بستری به عنوان بخشی از روند درمان بیماران، از طریق اجرای مداخلات و مراقبت های تغذیه ای، آموزش و ارائه مشاوره غذایی به بیماران و همراهان ایشان، تهیه و توزیع غذای همراهان و پرسنل شاغل در هر شیفت و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای برنامه ی فوق الذکر از جمله وظایف این بخش می باشد.

این واحد خدمات خود را در قالب پنج قسمت، آشپزخانه ( Catering )، اودیت و یا بازرسی ( audit ) آمار ، آموزش و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری ( in-patient ) ارائه می دهد.

۱- آمار

جمع بندی وبرآورد مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت سفارش صبحانه، ناهار و شام روزانه بیمار، همراه و پرسنل همچنین به روز رسانی و ثبت آمار غذای درخواستی و غذای تهیه و توزیع شده از طریق این واحد انجام می گردد.

۲- آشپزخانه ( Catering )

تهیه و توزیع غذا اعم از صبحانه، ناهار و شام روزانه بیمار، همراه و پرسنل و فرمولوی گاواژ از طریق این واحد انجام می پذیرد.

۳- بازرسی

نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار شرکت عهده دار تهیه و توزیع غذای از نظر نیروی انسانی، بهداشت، کیفیت و کمیت مواد اولیه و غذای طبخ شده از طریق این واحد انجام می گیرد.

۴- مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

این قسمت خدمات بالینی خود را به دو صورت ارائه می دهد. کلیه بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه به صورت روزانه و روتین مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین نوع و حجم مایع گاواژ دریافتی با توجه به وضعیت تغذیه بیمار ارزیابی شده و سفارش تهیه و توزیع آن به واحد آشپزخانه داده می شود. جهت سایر بخش های بالینی بیمارستان نیز ارائه خدمات در زمینه مشاوره تغذیه در صورت درخواست از طرف پزشک معالج صورت می گیرد.

۵- آموزش

بررسی توانمندیهای شغلی و نیازهای حرفه ای وغیر حرفه ای آموزشی کارکنان بخش تغذیه بالینی و انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط، همچنین آموزش بیماران ارجاعی از درمانگاه سلامت از جمله وظایف این واحد می باشد.

 

شرح وظایف:

 

۱- طراحی، ایجاد استقرار و به روزآوری سیستم کنترل مواد اولیه مورد نیاز آشپزخانه

۲- طراحی، ایجاد، استقرار و به روزآوری سیستم آمارگیری امور تغذیه با استفاده از سیستم HIS به منظور استخراج آمار روزانه غذای مورد نیاز جهت پخت

۳- انجام کلیه امور در زمینه نظارت بر فرآیند های واحد تغذیه و رژیم درمانی

۴- ارائه کلیه خدمات آموزشی در زمینه تغذیه صحیح و همچنین ارائه مشاوره مربوطه به رژیم درمانی به بیماران

۵- تنظیم و ارائه برنامه غذائی بیماران بخش های مختلف بیمارستان به آشپرخانه به صورت (روزانه، هفتگی، ماهانه)

۶- تدوین و تنظیم برنامه غذایی (روزانه، هفتگی، ماهانه) برای پرسنل، پزشکان و کادر درمانی با ملاحظه تأمین مواد ضروری ومورد نیاز بدن به همراه حفظ تنوع برنامه و ملاحظه فصول سال و مواد اولیه در دسترس و ارائه به واحد آشپزخانه جهت اجرای برنامه ها

۷- برنامه ریزی در جهت اطلاع رسانی مناسب به پرسنل و پزشکان در زمینه نحوه رزرو نمودن غذا در سیستم اتوماسیون امور تغذیه

 

قوانین عمومی جاری در واحد تغذیه بالینی:

 

۱- کارکنان واحد تغذیه بالینی موظف به حضور در محل خدمت کار خود در شیفت صبح راس ساعت ۷:۱۰ الی ۱۴:۱۰ ودر شیفت عصر از ساعت ۱۳ الی ۱۹:۵۵، اعم از روزهای تعطیل و غیر تعطیل بر طبق شیفت های تنظیم شده توسط مسئول واحد در اول هر ماه بر حسب نیاز بخش می باشند.

۲- کارکنان این واحد لازم است از هر گونه غیبت بدون هماهنگی با مسئول واحد خودداری نموده و قبل از ان، درخواست مرخصی خود را به مسئول واحد ارائه نمایند.

۳- مدت صرف ناهار و نماز یک ساعت بوده و بین ساعات ۱۲-۱۴ می باشد.

۴- کارکنان این واحد لازم است در حفظ و نگهداری تجهیزات واحد، اعم از کامپیوترها- ترازوها و... دقت نمایند.

۵- از اتلاف مواد مصرفی مانند خودکار- کاغذ و... جلوگیری نمایند..

۶- در حفظ برنامه های نصب شده بر روی سیستم ها بکوشند و در استفاده از اینترنت کمال دقت را بکار ببرند.

۷- کارکنان این واحد وظفند به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی د رهنگام ترک محل کار وسایل برقی را خاموش نمایند..

۸- ارزشیابی عملکرد پرسنل بر اساس همکای گروهی – تحقیق و بررسی – برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران – حضور منظم و به موقع در محل خدمت – احساس مسئولیت نسبت به وظایف محوله صورت می گیرد.

۱۰- آْشنایی با دستورالعمل نظارت بر شرکت پیمانکاری طبخ و توزیع غذا، و شرایط اختصاصی واگذاری این بخش به پیمانکار خصوصی برای انجام نظارت بهینه در واحد بازرسی بخش تغذیه بالینی ضروری است.

۱۱- کارکنان واحد آشپزخانه لازم است با دستورالعمل ها و خط مشی واحد تغذیه بالینی دراین قسمت آشنایی لازم را داشته باشند.

۱۲- کارشناسان قسمت مشاوره تغذیه ورژیم درمانی موظفند خمات خود را مطابق با پروتکل تغذیه ورژیم درمانی در بیماریها ارائه نمایند.

 

نمونه فعالیت های در دست اقدام:

 

۱- تهیه Label جهت نصب بر روی بطریهای توزیعی در بخشها

۲- بررسی امکان تغییر در نوع میان وعده به منظور ایجاد تنوع

۳- تهیه مایع گاواژهایی که بتوان با پمپ به بیماران بستری داده شود.

۴- تهیه فرمهای آموزشی جهت بیماران خاص

۵- توزیع متمرکز غذا جهت بیماران دیابتی در بخشها بصورت بسته بندی

 

چشم انداز آتی واحد:

 

- نصب دستگاههای بسته بندی و توزیع متمرکز غذا در بخش بصورت اختصاصی و متناسب با رژیم غذایی هر فرد طراحی شده توسط واحد تغذیه با درج شماره تخت بر روی غذا

- صنعتی شدن آشپزخانه

- افزایش تعداد کارشناسان تغذیه به منظور پوشش بیشتر و بهتر کنترل تغذیه بخشها

- استفاده از فرمول‌های آماده جهت گاواژ بیماران

- تغییر عادات غذایی پرسنل و بیماران در جهت رژیمهای کم چرب و استفاده بیشتر از سبزیجات

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۳۹۸