مسئول واحد تغذیه بالینی

تعداد بازدید:۱۰۵۱

 

 

حسن جعفری

مسئول واحد تغذیه بالینی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تغذیه و متابولیسم

پست الکترونیکی: hassanjafrai11@gmail.com

شماره تماس: 33517339 - 045 داخلی 2363

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۳۹۸