آیین نامه ها و دستورالعمل های اداره امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۲۶۷۵

 

۱) استاندارد آزمایشگاه‌های پزشکی ویرایش سال ۹۷

 

۲) آئین نامه تأسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی

 

۳) آئین نامه تأسیس آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ژنتیک

 

۴) ابلاغ خدمات درمانی ناباروری و سلول درمانی

 

۵) دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان

 

۶) ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور

 

۷) راهنمای فنی گزارش آسیب دهی در نرم افزارهای حوزه سلامت

 

۸) ابلاغ دستورالعمل و راهنمای فنی تهیه گزارش موارد آسیب شناسی

 

۹) شیوه نامه ثبت بر خط گزارش پاتولوژی سرطان

 

۱۰) دستورالعمل کشوری تشخیص ناقلین و قبل از تولد تالاسمی

 

۱۱) دستورالعمل کشوری تشخیص ناقلین و قبل از تولد بیماری‌های ژنتیکی

 

۱۲) ابلاغ عناوین تابلو و نحوه تبلیغ مؤسسات پزشکی سراسر کشور

 

۱۳) ابلاغ الزام رعایت ضوابط آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی سراسر کشور

 

۱۴) منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

 

۱۵) راهنمای فنی روش‌های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی

۱۶) دستورالعمل کشوری برنامه سا ماند هی پیشگیری از ناهنجاری‌های کروموزومی جنین‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

۱۷) راهنمای آزمایشگاهی برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین

 

 

 


 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹