کارشناسان اداره امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۱۴۴۷

 

کامیار رمضانی                         

کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس رشته علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیکی: kamyarramezani55@gmail.com

شماره تماس: 33255532 - 045

 

 

 


امین علاف اکبری

کارشناس صدور پروانه در حوزه آزمایشگاه تشخیص پزشکی - بیمارستان - کلینیک ویژه مستقل

مدرک تحصیلی: کاردانی علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیکی: aminakbari4545@gmail.com

شماره تماس: 33255532 - 045

 

 

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸