مدیر اداره امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۲۹۵۱

 

دکتر علی ظهوری

مدیر امور آزمایشگاه ها و رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه

مدرک تحصیلی: متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

پست الکترونیکی: alizohoori@ymail.com

شماره تماس: 33255532 - 045

 

 


 

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاهها

 

معرفی مدیریت:

 

مدیریت امورآزمایشگاهها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتولوژی، ژنتیک، دولتی و خصوصی مستقل و وابسته به مراکز بیمارستانی و درمانگاهی تحت پوشش را داشته و کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای قانونی، نظارت بر ارائه خدمات در اینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی و تجهیزات، اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاه ها بر عهده این مدیریت می باشد                        

 

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 

 • بازرسی از آزمایشگاه ها اعم از دولتی، غیردولتی، بیمارستان، درمانگاه و تحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی مورد نیاز
 • اجرای برنامه ها وطرح های جدید نظام سلامت ابلاغی وزارت متبوع در حیطه آزمایشگاهی
 • هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی
 • هماهنگی با سازمانهای درون بخشی جهت اعمال نظارت
 • رسیدگی به شکایات و دریافت شکواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاه های تحت پوشش
 • تذکرات شفاهی و کتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاه ها
 • بررسی درخواست های تأسیس
 • جمع آوری مدارک جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاه ها و برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاه ها
 • صدور پروانه های تأسیس و مسئولیت فنی و تمدید پروانه های آزمایشگا ه های تحت پوشش
 • انجام مکاتبات اداری و پاسخ به استعلام دانشگاه ها
 • صدور حکم مسئولیت فنی موقت جهت آزمایشگاه های خصوصی
 • صدور موافقت اصولی
 • ارزیابی نقشه ها و پلان های آزمایشگاه ها و بازدید اولیه از مکانهای پیشنهادی جهت تأسیس آزمایشگاه ها
 • بازدید نهایی از آزمایشگاه های درحال تاسیس
 • تهیه گزارشات آمارعملکرد اداره
 • هماهنگی لازم با مسئولین بیمارستان های تابعه جهت تامین نیروی فنی آزمایشگاه ها
 • برنامه ریزی جهت جذب نیروی فنی مشمولین طرح نیروی انسانی
 • تعیین محل خدمت پرسنل رسمی و هماهنگی جهت جابجایی (انتقال ، ماموریت)
 • برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاه ها
 • شرکت فعال کلیه پرسنل مدیریت آزمایشگاهها در اجرای استانداردسازی آزمایشگاه ها
 • برگزاری سمینارها وکارگاه های آموزشی جهت توانمندکردن پرسنل آزمایشگاههای تحت پوشش
 • ارسال بخشنامه ها ، دستورالعمل های آموزشی ، جزوات و CD ها به آزمایشگاه های تابعه
 • همکاری در امر واگذاری آزمایشگاه های دولتی واحدهای تحت پوشش
 • نظارت بر واحدهای توزیع کننده کیت، مواد و تجهیزات
 • برنامه ریزی در راستای سیاست های تفویض شده از وزارت متبوع

 

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸