واحد صدور پروانه ها

تعداد بازدید:۳۷۳۱

 

ولی عطایی

رئیس اداره صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: atak45465@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۷۰

 

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۹