معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۳۵۶۳

 

سعید زرخواه

رئیس اداره نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیکی: s.zarkhah@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳ ۳۵۳۴۷۴۳ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۶۹

 

 

 


ولی عطایی

مسئول صدور پروانه‌ها / ‏‬ کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: atak45465@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۷۰

 

 


رسول اکبرزاده

کارشناس نظارت بر درمان / ‏‬ کارشناس MMT

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: akbarzadeh14@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۱ - ۰۴۵

 

 

 


 

رامین رونقی

کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: ramin.ronaghi@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۴۳ - ۰۴۵ داخلی ۲۲۷۱

 

 


شایان خلیلی

کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط

پست الکترونیکی: shayan_yashar@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۱ - ۰۴۵ داخلی ۲۲۸۴

 

 

 


سلطان اصغری

کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

پست الکترونیکی: SoltanAsghari@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۳

 

 


رسول اکرامی

کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

پست الکترونیکی: rasoulekrami30@gmail.com

شماره تماس: 33534768 - 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۹