مجاز

تعداد بازدید:۱۱۲۳

 

مراکز مجاز برای برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه در حوزه طب ایرانی

 

براساس اعلام دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر فقط دانشکده های طب ایرانی و انجمن های علمی طب سنتی ایران مجاز به برگزاری دوره های آموزشی و گواهینامه معتبر در حوزه طب ایرانی هستند و سایر مراکز و موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های مذکور میبایست درخواست خود را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی تسلیم نمایند و در صورت اخذ مجوز از سوی آن معاونت و یا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجاز به برگزاری دوره های اموزشی می باشند.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷