کلنیک تحصصی طب سنتی ایرانی

تعداد بازدید:۳۶۱۹

بخش طب سنتی ایرانی در کلینیک ویژه (درمانگاه) به آدرس اردبیل - خیابان شهید غفور جدی –مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) 

این بخش با حضور خانم دکتر آرزو معینی جزنی و آقای دکتر رامین نسیمی دوست متخصصین طب ایرانی (سنتی) ارائه خدمت می نماید

شماره تلفن: -۰۴۵۳۱۴۲۲۵۲۹

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹