معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۳۶۲۰

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

کارشناس اداره طب ایرانی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مدرک تحصیلی:

MD, MPH, Ph.D( (دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی)

 

دکتر آرزو معینی جزنی

کارشناس اداره طب ایرانی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

‌‌‌مدرک تحصیلی:

MD, Ph.D( (دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی)

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷