شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۲۳۱

شرح وظایف اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 • ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانها و بخش های ویژه دولتی و خصوصی
 • صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی موسسات پزشکی تفویض شده از طریق کمیسیون ماده 20 دانشگاه
 • صدور موافقت اولیه برای تاسیس موسسات پزشکی تفویض نشده از طریق کمیسیون ماده 20 دانشگاه و اخذ مدارک ضروری از متقاضیان جهت ارسال به وزارت متبوع به منظور صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی
 • رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی و پیگیری و برخوردهای قانونی از طریق کمیسیون های مربوطه و مراجع انتظامی و قضایی
 • اعلام نیاز و جذب پزشکان متخصص مورد نیاز بیمارستانها
 • صدور گواهی خدمات پزشکان و پیراپزشکان در بخش دولتی و خصوصی
 • صدور گواهی پایان خدمات قانونی پزشکان متخصص
 • انجام بازرسی ها و بازدید های دوره ای از موسسات پزشکی و مطب ها و دفاتر کارشناسان پروانه دار
 • ارزیابی محل کار متقاضیان تاسیس مطب و ذفاتر کارشناسان و اعلام نتیجه به سازمان نظام پزشکی جهت صدور پروانه
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به آمار پزشکان و پیراپزشکان
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تعرفه های  مصوب ابلاغ شده به موسسات پزشکی
 • تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
 • اعمال مقررات و قوانین انظباطی در مورد اشخاص و مراکز متخلف پزشکی
 • بازرسی های دوره ای به منظور شناسایی  محل کار اشخاص غیر مجاز به منظور تعطیلی و  ارجاع به مراجع قضایی
آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۹