مدیرنظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه

تعداد بازدید:۳۹۸۹۸

 

دکتر روزبه مقدم

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیکی:nezaratardebil25@gmail.com

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۰۹ - ۰۴۵

 

 

 

شرح وظایف

  • نظارت بر امور مؤسسات تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه
  • نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخش‌ها و درمانگاه‌ها
  • نظارت بر نحوه عملکرد نیروی انسانی بیمارستانها و مراکز درمانی
  • نظارت بر امور فوریت‌های استان
  • نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی مراکز درمانی استان
  • نظارت بر فعالیت کمسیونهای درمانی استان
  • هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستری به گونه‌ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
  • پایش و اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی سطح استان
  • برنامه ریزی و توسعه ایمنی مراکز آموزشی و درمانی سطح استان
  • تقسیم نیروهای انسانی تخصصی مراکز
آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸