نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۲۴۱۳

انواع بازدید از موسسات - مطبها و مراکز درمانی

۱ - بازدید موردی (بدون اطلاع قبلی)

۲ - بازدید ایام تعطیل (بدون اطلاع قبلی)

۳- بازدید برای ارزیابی (با اطلاع قبلی)

۴- بازدید متعاقب شکایت شهروندان (بدون اطلاع قبلی)

فرایند بازدید

آدرس و تلفن اداره نظارت بردرمان:

اردبیل - خیابان دانشگاه - میدان دانشگاه - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - طبقه سوم - معاونت درمان - اداره نظارت بردرمان (شماره اتاق ۳۰۸)

تلفن: ۳۳۵۱۷۲۲۶

فرمهای بازدید:


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۷