اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۴۸۶۲

 

دستورالعمل‌های اعتباربخشی

 

۱) احترام به حقوق گیرنده خدمت

۲) بهداشت محیط

۳) تأمین تسهیلات برای گیرندگان خدمت

۴) خدمات آزمایشگاه

۵) خدمات تصویربرداری

۶) خدمات سرپایی

۷) طب انتقال خون

۸) فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت

۹) مدیریت تجهیزات پزشکی

۱۰) مدیریت خطر، حوادث و بلایا

۱۱) مدیریت دارویی

۱۲) مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه‌ای

۱۳) مراقبت‌های جراحی و بیهوشی

۱۴) مراقبت‌های حاد و اورژانس

۱۵) مراقبت‌های عمومی بالینی

۱۶) مدیریت خدمات پرستاری:

* آیین نامه صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

* ابلاغ آئین نامه اعطای صلاحیت حرفه‌ای پرستاری

* ارزیابی اولیه اعصاب و روان

* ارزیابی اولیه بزرگسالان

* ارزیابی اولیه روان کودک

* ارزیابی اولیه کودک

* استانداردهای حرفه‌ای و مراقبت پرستاری

* اعزام بیمار

* اقدامات عمومی در پرستاری

* اهمیت و ضرورت اعطای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

* آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

* آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل

* پرستاری در بحران

* جلد کتاب شرح وظایف سطوح و رده‌های پرستاری

* چشم، گوش، حلق و بینی

* دستورالعمل ارائه مراقبت به روش موردی

* دستورالعمل تأسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان

* دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکی

* دستورالعمل نظام مراقبت کودکان ۱ الی ۵۹ ماهه

* راهنمای ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل بیمار

* راهنمای ارزیابی اولیه اعصاب

* راهنمای ارزیابی بزرگسال

* راهنمای ارزیابی روان کودک

* راهنمای ارزیابی کودک

* راهنمای بالینی پرستاری

* سالمندی

* سرطان

* سیستم اعصاب و روان

* سیستم پوست

* سیستم تنفس

* سیستم عضلانی - اسکلتی

* سیستم غدد مترشحه داخلی

* سیستم قلب و عروق

* سیستم گوارش

* سیستم مغز و اعصاب

* شرح وظایف جامع سطوح و رده‌های پرستاری

* شناسنامه شاخص‌های ملی کیفیت مراقبت‌های پرستاری

* شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن

* فرم شماره ۱ - ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل

* فرم شماره ۲ - ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مراکز مشاوره

* قرارداد همکاری مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری

* قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان و مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل

* مایعات و الکترولیت‌ها

* مراقبت‌های پرستاری اورژانس

* مراقبت‌های ویژه قلبی

* مستندسازی پرونده‌های پزشکی

* مکاتبه آئین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل

* مکاتبه آئین نامه صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای

 

۱۷) مراقبت‌های مادر و نوزاد

* دستورالعمل بازتوزیع درآمد بخش مراقبت ویژه نوزادان

* برگ ابلاغی بلوک زایمان

* استاندارد بخش لیبر و زایمان

* اصول کلی نظام مراقبت مرگ مادری

* بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور

* پذیرش مادران باردار

* پروتکل زایمان به روش سزارین

* تریاژ مادران باردار

* تعداد و علل مرگ مادران

* جدول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ

* راهنمای آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد

* راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی

* راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک

* راهنمای شناسایی صحیح بیماران

* راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

* راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر

* ساز و کار اجرایی کمیته احیای نوزادان

* شیوه نامه ارتقا حضور متخصص زنان و زایمان از فرآیندهای مراقبت مادران

* کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

* مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامت

* مرگ مادران

* مکاتبه ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان

* مکاتبه ابلاغ استاندارد بخش لیبر و زایمان

* مکاتبه بسته خدمتی احیا نوزاد

* مکاتبه خدمات مراقبت از نوزاد سالم

* مکاتبه راهنمای بالینی زایمان به روش سزارین

* مکاتبه راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان

* مکاتبه فرم پارتوگراف و راهنمای استفاده از آن

* مکاتبه مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامت

* مکاتبه یکسان سازی فرمهای بلوک زایمان

* نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال

* نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

 

۱۸) رهبری و مدیریت کیفیت (بخش اول)

* آزمایشگاه تشخیص پزشکی

* آسانسورها و پله‌های برقی

* ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

* آیین نامه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانها

* آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان‌ها

* بازدیدهای مدیریت ایمنی

* بخش استریل مرکزی

* بخش اعمال جراحی

* بخش اورژانس

 

۱۹) رهبری و مدیریت کیفیت (بخش دوم)

* اتاق جداسازی عفونت‌های انتقال پذیر از هوا

* اجرای صنعتی ساختمان‌ها

* استاندارد بخش لیبر و زنان

* استانداردها و الزامات عمومی

* بخش داخلی - جراحی عمومی

* بخش زایمان

* بخش مراقبت‌های متوسط قلب

* طرح و اجرای ساخنمان های فولادی

* عایق بندی و تنظیم صدا

* علایم و تابلوها

* لوله کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها

* مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامت

* مدیریت درمان سکته حاد قلبی (کد ۲۴۷)

* مدیریت درمان سکته حاد مغزی (کد ۷۲۴)

* مکاتبه اجرای برنامه ثبت سکته‌های قلبی در بیمارستان‌های دارای CCU

* مکاتبه ارسال دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان‌ها

 

۲۰) رهبری و مدیریت کیفیت (بخش سوم)

* بخش مراقبت‌های ویژه قلب

* مکاتبه اعلام موارد مرگ مغزی

* مکاتبه آئین نامه تشکیل کمیته‌های کاهش مرگ و میر بیمارستان‌ها

* مکاتبه راهنمای ایمنی بیمار

* مکاتبه راهنمای بالینی زایمان به روش سزارین

* مکاتبه گزارش فوری وقایع ناخواسته

* مکاتبه گزارش موارد مرگ مغزی به وزارت

* مکاتبه مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامت

 

۲۱) رهبری و مدیریت کیفیت (بخش چهارم)

* بخش مراقبت‌های ویژه

* پروتکل زایمان به روش سزارین

* تاسیسات بهداشتی

* تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

* دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان‌ها

* دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد قلبی (کد ۲۴۷)

* دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد مغزی (کد ۷۲۴)

* راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویربرداری

* راهنمای طراحی معماری فضاهای درمانی بیمارستانی

* شیوه نامه صدور مجوز شرکت‌های تسهیل گر

* صرفه جویی در مصرف انرژی

* طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها

 

 


 

استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم

 

۱) شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ها سال ۱۳۹۸

 

۲) ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های ایران سال ۱۳۹۸

 

۳) راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های ایران - ویرایش چهارم - سال ۱۳۹۸

(ارائه توسط خانم فرناز مستوفیان در همایش ایمنی بیمار قطب شمالغرب کشور در سرعین)

 


 

دستورالعمل گزارش عوارض دارویی

 

لیست داروهای اساسی ایران

 

داروهای بیول

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۹