مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان

تعداد بازدید:۴۲۴۴

مهندس زین العابدین قنبری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

پست الکترونیکی: Z.Ghanbari@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵

 

 

 

 

 

 


 

شرح وظایف:

- مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان

- مسئول سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) دانشگاه

- مسئول هماهنگی HIS های بیمارستانها و درمانگاههای دولتی دانشگاه

- مسئول سامانه ۱۹۰ دانشگاه

- مسئول شبکه ملی سلامت (شمس) دانشگاه

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹