کارشناس امور بیماریها

تعداد بازدید:۴۷۹۴

پریوش دباغ اویسی

کارشناس امور بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: p.oveisi2000@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2371

 

 

 

 

پیمان هوشیار

کارشناس امور بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: peimanhooshiar@gmail.com

شماره تماس: 33534744 - 045

 

 

 

زهره صفری

کارشناس امور بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: zohrehsafari1384@gmail.com

شماره تماس: 31552435 - 045

 

 

 

 


رسالت:

- واحد بیماریهای خاص بعنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وظیفه سازماندهی، نظارت و هماهنگی فرایندهای ارائه خدمات به بیمارن خاص و صعب العلاج را عهده دار می باشد

باور و تلاش مستمر در پاسخگوئی به نیازهای درمانی بیمارن خاص با حفظ شان و منزلت انسانی و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی از ارزشهای والای این مجموعه میباشد

 

    : محورهای فعالیت

معاونت سلامت

مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص -

معاونت درمان دانشگاه -

کمیته بیماران خاص استانداری -

سازمانهای بیمه گر -

انجمن ها و سازمانهای حمایتی -

سازمان انتقال خون -

داروخانه ها -

سایر معاونتها -

: معرفی واحد

بیماریهای خاص به جمعی از بیماریها اطلاق میشود که صعب العلاج بوده، نیاز به درمان مادام العمر دارد و لازم است که تحت مراقبتهای خاص باشد لذا در همین راستا لزوم حمایت همه جانبه را می طلبد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیماران با نارسائی مزمن کلیه، همودیالیز، دیالیز صفاقی، هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوند شده و ام اس را به عنوان بیماریهای خاص تعریف کرده است.تعدادی از بیماریها از جمله سرطان، دیابت، دوشن، انواع میوپاتیها، اسکلولیوزپیشرفته، صرع مقاوم به درمان، هپاتیت مقاوم به درمان، سلیاک، بیماری پروانه ای، بیماریهای متابولیکی و... را به عنوان بیماریهای صعب العلاج مشخص نموده است. بیماران خاص بر اساس دستوالعمل ویژه ابلاغی از سوی وزارت محترم متبوعه در مراکز دولتی، دانشگاهی و با پوشش بیمه ای خاص از امکانات تشخیصی، درمانی مراکز مربوطه و با فرانشیز رایگان خدمات دریافت مینمایند در سایر بیماران نیزبر اساس بسته حمایتی تعریفی از سوی معاونت محترم سلامت وزارت متبوعه رفتار میگردد

: شرح وظایف

بررسی و شناخت بیماریهای خاص استان -

برنامه ریزی به منظور تشکیل کمیته های فنی بیماران خاص -

سیاست گذاری جهت توسعه بخشهای خاص -

جمع بندی، کنترل و آنالیز اطلاعات بیماران خاص -

ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص در سایت پورتال -

صدور معرفینامه داروئی برای بیماران ام اس و پیوند شده -

پیگیری های مربوط به اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز از وزارت متبوعه و مسئولین مرتبط -

معرفی بیماران با نارسائی مزمن کلیه به مراکز دیالیز استان -

بازدید و نظارت از مراکز خاص استان -

هماهنگی و مکاتبه با وزارت محترم متبوعه و مرکز مدیریت پیوند جهت تامین ملزومات مصرفی و داروئی بیماران خاص -

همکاری در تهیه لیست داروهای مصرفی بیماران خاص استان در کمیته های داروئی -

نیاز سنجی آموزشی برای پرسنل بخشهای خاص، اجرا و پایش برنامه فوق -

هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی عمومی برای بیماران خاص (رسانه، پمفلت و) -

مدیریت سامانه ملی درمان سرطان سینه در استان -

...انجام فعالیتهای آماری و تعیین اولویتهای مربوط به فضای فیزیکی، نیروی انسانی، تجهیزات و -

جایابی و پذیرش بیماران ام اس -

ارجاع بیماران ام اس به کمیته پزشکان معتمد دانشگاه -

صدور حواله داروئی برای بیماران ام اس -

- صدور حواله داروئی برای بیماران پیوند شده -

کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد -

شرکت در جلسات مرتبط با شرح وظایف واحد -

برگزاری کارگاه آموزشی دستوالعملهای مرتبط با بیماران خاص -

هماهنگی با وزارت متبوع در آموزش پرسنل مراکز مرتبط با بیماران خاص -

بررسی مشکلات مربوط به بیماران خاص و واحدها و انعکاس به کمیته های مرتبط و وزارت متبوعه -

هماهنگی لازم جهت اجرای دستوالعملها و مقررات ابلاغی بهداشتی، درمانی از وزارت متبوع -

بررسی و تجزیه، تحلیل شاخصهای درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقا مستمر شاخصها -

انجام امورات محوله از سوی مافوق -

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹