سونوگرافی

تعداد بازدید:۲۶۷۲۷
لطفاً برای گرفتن نوبت اینتر نتی روی نام پزشک مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر محسن صفرپور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ....................... شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه -پنجشنبه (کلینیک کوثر)
دکتر سمیه زینی زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ....................... شنبه - یکشنبه -دوشنبه- سه شنبه (کلینیک امام رضا)
دکتر روح الهی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ....................... شنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان بوعلی)
دکتر علاف اصغری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ....................... شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه - پنجشنبه (بیمارستان فاطمی)
دکتر جاهد متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ....................... شنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام)
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶