ایثار گران همیشه جاوید

تعداد بازدید:۲۱۲۵

فرم ثبت مشخصات افراد اعزام شده برای برداشت عضو

 

سال

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شهرستان

 
۱ ۸۷ بهاره حسینی   ۱۶ اصفهان

۲

 

عزیز

خیرجو

 

۴۷

مشگین شهر

۳

 

صابر

عباسی

سلمان

۳۲

اردبیل

۴

 

رحیم

هژبری

قربان

۴۰

اردبیل-روستای نیارق

۵

 

عظیمه

عزت خواه

بلال

۳۶

مشگین شهر

۶

 

نادر

عبدی

قهرمان

۱۲

پارس آباد

۷

 

رضا

دارنهال

عادل

۲۰

نمین

۸

۸۸

جواد

کریمی

 

۴۷

تبریز

۹

رحمان

ولی نژاد

 

۲۲

اردبیل

۱۰

۸۹

کرامت

طوماری

 

۴۶

اردبیل

۱۱

مجتبی

کرمی

 

۳۷

خلخال-روستای قزل قیه

۱۲

اکرم

عطاپور

 

۳۷

مشگین شهر

۱۳

شهروز

واحد لاهرودی

 

۴۶

اردبیل

۱۴

۹۰

عطا

قنبری

 

۱۷

اردبیل

۱۵

ساسان

ساقی

 

۱۱

مشگین شهر

۱۶

رضا

اسبقی

 

۶

اردبیل

۱۷

راضیه

آذری

 

۳۱

اردبیل

۱۸

آغ گل

مهرانی

 

۴۳

مشگین شهر

۱۹

۹۱

محمدحسین

شیرزاد

 

۳۱

مشگین شهر

۲۰

ماهان

احمدی

 

۳

اردبیل

۲۱

حسن

عطائی

 

۳۷

اردبیل

۲۲

حسن

خداپناهی

 

۳۲

اردبیل

۲۳

۹۲

آتنا

دانشور

 

۶

اردبیل

۲۴

حجت

نیک خواه

 

۲۴

اردبیل

۲۵

زهرا

ساعدی

 

۴۰

اردبیل

۲۶

یحیی

فتحی

 

۴۵

اردبیل-روستای کلخوران

۲۷

حامد

پورشهباز

 

۲۲

اردبیل

۲۸

شاهین

موسوی

 

۲۵

اردبیل

۲۹

خیراله

دادخواه

مقصود

۳۸

اردبیل

۳۰

زلفناز

جعفرخانی

 

۴۰

پارس آباد

۳۱

نبی

لطفی

 

۵۳

پارس آباد

۳۲

رها

مهدوی

 

۸

اردبیل

۳۳

لیلا

محمدی

 

۲۲

اردبیل

۳۴

۹۳

علی

نوروزی

 

۴۵

اردبیل-روستای گلی

۳۵

سیدشاپور

سررشته دار اسلحه

 

۵۹

اردبیل

۳۶

منیژه

اطهر

 

۵۵

اردبیل

۳۷

زیور

خسروی

 

۳۵

خلخال

۳۸

ماهره

ملکی زاده

صدرالدین

۶۱

هیر

۳۹

ولی

رستم زاده

الیاس

۴۲

اردبیل-روستای کرکرق

۴۰

احد

نعیمی

ممی

۵۵

اردبیل

۴۱

فرحناز

آقاقلیزاده

التزام

۶۲

مشگین شهر-روستای اندیرق

۴۲

هستی

حنیفه زاده

بهمن

۵

خلخال

۴۳

میرجاسم

موسوی

میرمحمد

۲۳

اردبیل-طالب قشلاقی

۴۴

۹۴

خدیجه

عابدی

عباس

۳۸

اردبیل

۴۵

سرانداز

گنجه

غریبعلی

۶۲

اردبیل

۴۶

زهرا

حسنی

فیاض

۳۰

زنجان

۴۷

فاطمه

حیدرقلی زاده

اله شکر

۳۸

خلخال

۴۸

اسمعلی

احمدزاده مجدلو

فولاد

۶۳

پارس آباد

۴۹

سلنا

ممی زاده

حسن

۲۰ ماهه

اردبیل

۵۰

شیرخدا

میرزا زاده

دستگیرعلی

۳۵

مشگین شهر

۵۱

علیرضا

یوسف زاده

ولی

۴

اردبیل

۵۲

سجاد

ناصری

هاوار

۲۳

اردبیل

۵۳

عادل

سرخانیان

خداداد

۴۲

اردبیل

۵۴

رضا

حیدرزاده

غفار

۱۶

گرمی

۵۵

اسماعیل

فتحی

اشرف

۵۰

اردبیل

۵۶

پروین

پولاد ایمچه

رضاقلی

۴۴

اردبیل-روستای ایمچه

۵۷

معرفت

شهبازی

وکیل

۲۶

اردبیل

۵۸

۹۵

یوسف

کریمی

فیض اله

۵۵

پارس آباد

۵۹

ثریا

توکلی

اصغر

۴۶

اردبیل

۶۰

نقی

جودی

علی

۳۰

مشگین شهر-روستای عینی سفلی

۶۱

اسماعیل

غضنفری

فرمان

۲۰

گرمی

۶۲

سجاد

باهنر

پاشا

۲۳

اردبیل

۶۳

سبحان

بهرام پور

سعید

۴ساله

اردبیل

۶۴

داریوش

پرستار حور

نبی اله

۳۹

اردبیل-روستای یونجالو

۶۵

گل حسن

نعمت پرور

دده کیشی

۴۰

اردبیل

۶۶

اکرم

شاکری خیاوی

عوض

۴۸

مشگین شهر

۶۷

امین

صادقی دوکش

ابوالفضل

۴۳

مشگین شهر - روستای میرک

۶۸ ۹۵ پویا هدایت وند عبادت ۹ پارس آباد
۶۹ ۹۵ تابست عباسی خالق وردی ۶۱ اردبیل
۷۰ ۹۵ گل آقا موسوی ننه کران سیف اله ۴۹ اردبیل
۷۱ ۹۵ عزیز حلبی رضا ۵۲ اردبیل
۷۲ ۹۵ وجیهه سبز علیزاده حسین بابا ۲۸ اردبیل-روستای آغبلاق
۷۳ ۹۶ مهدی نوایی پاپور ۲۱ اردبیل
۷۴ ۹۶ مسعود فرجودی   ۲۵ نیر
۷۵ ۹۶ بهراد آرایش علی ۵۵ کوثر
 
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶