شروع نسخه الکترونیک سر پایی در مراکز در مانی استان اردبیل

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۴ کد : ۱۵۲۲۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۶۶
بیش از ۱۰ سال است که پروندهای بستری هم استانی های بزرگوار در سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) ثبت و ضبط می‌شود همچنین پرونده های سرپایی نیز از دوسال قبل به سپاس ارسال می‌گرددو در هفته اخیر این موضوع در خصوص ارسال پروندهای سرپایی به بیمه ها آغاز گردید.
شروع نسخه الکترونیک سر پایی در مراکز در مانی استان اردبیل

نظر شما :