اخبار

شروع نسخه الکترونیک سر پایی در مراکز در مانی استان اردبیل

بیش از ۱۰ سال است که پروندهای بستری هم استانی های بزرگوار در سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) ثبت و ضبط می‌شود همچنین پرونده های سرپایی نیز از دوسال قبل به سپاس ارسال می‌گرددو در هفته اخیر این موضوع در خصوص ارسال پروندهای سرپایی به بیمه ها آغاز گردید.

ادامه مطلب

در پی تشدید بی سابقه بستری های کرونایی، بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مجددا برپا می شود

رئیس اورژانس استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: به دستور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و در پی تشدید بستری های خارج از ظرفیت بیمارستانهای اردبیل، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان ماموریت یافته تا مقدمات برپایی مجدد بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه بیماران کرونایی را فراهم سازد.

ادامه مطلب

جلسه بررسی چالش های موجود در اجرای زایمان بی درد دارویی در بیمارستان علوی به ریاست دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه در سالن جلسه ریاست دانشگاه گالری

با هماهنگی دفتر امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه ای با حضور سرپرست دانشگاه، معاونین درمان و آموزشی، مدیران گروه زنان، بیهوشی و اطفال، رئیس بیمارستان علوی و مسئول و کارشناسان امور مامایی معاونت درمان در سالن جلسه ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که به منظور بررسی چالش های موجود در اجرای زایمان بی درد دارویی در بیمارستان علوی برگزار گردید دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه خواستار اقدام سریع جهت رفع موانع و مشکلات موجود و بکارگیری روش های بی دردی دارویی زایمان طبق کوریکولوم و دستورالعمل های مربوط شد.

ادامه مطلب