اعضای کارگروه بسته ارتقاء نظام ارزیابی آزمونهای علوم پزشکی

تعداد بازدید:۳۰۰

 

  • خانم دکتر خاطره عیسی زاده فر
  • آقای دکترجعفر محمد شاهی
  • آقای دکتر محمدقاسم گلمحمدی
  • آقای دکترکریم جعفری کفاش
  • خانم دکتر لیلا رضایی شیرمرد
  • خانم دکتر معصومه آقامحمدی
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸