رسالت مرکز
مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی، چشم و پوست استان، ارتقاء سطح سلامت جامعه را از طریق ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری به هموطنان و همچنین خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران با تکیه بر دانش و فناوری روز و بهره گیری از حضور اساتید مجرب ، کارکنان کارامد و دلسوز مطابق با استاندارهای اعتبار بخشی، ایمنی بیمار و مدیریت خطر را رسالت اصلی خود می داند.

سیاست های اصلی مرکز سال 1399