فایل و فرمهای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۹۷۱

سامانه پیشینه پژوهش

فرم دانش پژوهی و نوآوری

دستورالعمل اجرایی دکتری تخصصی پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی دانشکده پزشکی

درج صحیح وابستگی ( Affiliation )

سامانه ثبت پایان نامه و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه

راهنمای ثابت ماندن فونت‌ها در ویندوزهای متفاوت

قابل توجه دستیاران تخصصی رشته های مختلف تحصیلی

اولویت های پژوهشی استان اردبیل در حیطه سلامت در حوزه های مختلف

دستورالعمل ملی انتقال خون فرامرزی نمونه‌های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

تصاویر نامه‌های قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت SDH دانشگاه

فرایند اجرای RCT در بیمارستان بعد از معرفی از طرف مدیریت پژوهش دانشکده

فرم رضایت آگاهانه کمیته اخلاق در پژوهش- ویرایش نهایی

فرم چک‌لیست نظارت بر مطالعه‌ی پژوهشی word

فرایند تصویب کارآزمایی های بالینی: RCT

نحوه تکمیل فرم رضایت آگاهانه

فرآیند تصویب پایان نامه:  فلوچارت فرآیند مراحل تصویب پایان نامه، فرم شماره ۱ - انتخاب استاد راهنما،

فرم شماره ۲- پروپوزال اولیه، فرم شماره ۳- جلسه دفاع از عنوان، فرم شماره ۴- پروپوزال اصلی، فرم شماره ۵- گزارش عملکرد، فرم شماره ۶- اعلام اتمام پایان نامه، فرم شماره ۷- حق مالکیت معنوی، فرم شماره ۸- فرم ارائه پایان نامه به داوران. فرم داوری پروپوزال، سیستم پایش اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، فرآیند تخصیص بودجه، فرآیند نظارت بر مراعات آیین نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی.

بازگشت به: واحد پژوهش و پایان نامه، دانشکده، دانشگاه

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸