معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۰۱۰۳

دکتر محمدقاسم گل محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: علوم تشریحی
تلفن‌های تماس:
مستقیم ۳۳۵۳۴۶۹۸، داخلی ۲۰۲ تلفنخانه 335344679 و 33534680 (۰۴۵ برای خارج از استان)
پست الکترونیکی m.golmohammadi@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، google_scholar

PDF

کلید واژه ها: CV دکتر محمدقاسم گل محمدی، دانشیار، علوم تشریحی،سابقه، پژوهش، معاون، آموزشی، علوم پایه، پژوهش

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸