کمیته علمی و اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

تعداد بازدید:۵۲۱

اعضای کمیته علمی آزمون صلاحیت بالینی 

گروهها  نام و نام خانوادگی گروهها نام و نام خانوادگی
مسئول برگزاری آزمون دکتر جعفر محمد شاهی روانپزشکی  دکتر پرویز مولوی 
مسئول مرکز مهارتهای بالینی  علی اکبر عباسوند  دکتر فریبا صادقی موحد
داخلی  دکتر سمیه متین  دکتر آنتیا آذر کلاه 
دکتربهمن بشردوست  اخلاق پزشکی  دکتر حسن عدالتخواه 
کودکان دکتر رسول ملاطفی  رادیولوژی دکتر حسن اناری 
دکتر فرامرز اجری  بیماریهای عفونی   دکتر جعفر محمد شاهی 
جراحی دکترمیر سلیم سید صادقی  قلب  دکتر حسین دوستکامی
دکتر حجت لایق اعصاب  دکتر قاسم فتاح زاده 
زنان و زایمان  دکتر شروین تبریزیان  پوست  دکتر حسن عدالتخواه 
دکترزهرا قوامی  ارتوپدی  دکتر محمدعلی جعفری زارع
پزشکی اجتماعی دکتر خاطره عیسی زاده  اورولوژی  دکتر علی حسینخانی 
دکتر افشان شرقی  چشم  دکتر حبیب اجاقی 
طب اورژانس دکتر کیوان امینی  گوش و حلق و بینی  دکتر رحیم داوری 

شرح وظایف کمیته علمی آزمون صلاحیت بالینی 

 

اعضای کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی 

نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته  نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته 
دکتر جعفر محمد شاهی  مسئول برگزاری آزمون دکتر امیر احمد عرب زاده سرپرست EDO
دکتر پرویز مولوی  عضو هیات علمی  دکتر عسگر آرمون  کارشناس مسئول EDO
دکتر فرانک جلیل وند  عضو هیات علمی  دکتر بیتا شهباززادگان  کارشناس EDO
دکتر سمیه متین  عضو هیات علمی  سولماز فتحی  کارشناس EDO
دکتر مهزاد یوسفیان عضو هیات علمی  شبنم آهنگر داودی کارشناس آموزش بالینی 
علی اکبر عباسوند  مسئول مرکز مهارتهای بالینی رقیه قرداشخانی  کارشناس مرکز مهارتهای بالینی 

شرح وظایف کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۹