فناوری اطلاعات و آموزش مجازی

تعداد بازدید:۲۹۴۲

واحد فناوری اطلاعات و آموزش مجازی

سامانه نوید ( نرم افزار ویژه یادگیری الکترونیکی ) برای دانشجویان و اساتید http://arumsnavid.vums.ac.ir/

سامانه فرادید ( آزمونهای الکترونیکی ) exam.arums.ac.ir

مرتبط 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۹