اطلاعیه ها و برنامه های اداره آموزش

تعداد بازدید:۵۲۷۵

گذراندن درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل

برنامه شش ماهه اول 1400 مرکز مهارتهای بالینی CSC در بخشهای مختلف (اکسترنی و انترنی)

برنامه درسی دوره مقدمات بالینی و اکسترنی دانشجویان پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 -1399

برنامه کلاسی و امتحانی مقطع علوم پایه پزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399 

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399

 برنامه امتحانات پایان ترم، نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399 

ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۹۹

برگزاری کلاس های مجازی دانشجویان جدیدالورود ۹۹

نحوه ورود به سامانه سما و نوید توسط دانشجویان

برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع علوم پایه نیسمال اول 1400 - 1399 

برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان ورودی جدید پیراپزشکی نیسمال اول 1400 - 1399 

برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان پیراپزشکی نیسمال اول 1400 - 1399 

برنامه شش ماهه دوم 1399 مرکز مهارتهای بالینی CSC در بخشهای مختلف (اکسترنی و انترنی)

برنامه درسی مقدمات بالینی و اکسترنی دانشجویان پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 99

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

قابل توجه کلیه دانشجویان (ضرورت استفاده از ماسک و دستکش درتمامی جلسات امتحانی وکلاسی)

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و امتحانات نیمسال دوم 99-98 

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی  - در خصوص تصویب موضوع پایان نامه و اخذ کد اخلاق 

اطلاعیه وزارتی زمان اقدام برای مهمانی و انتقالی نیمسال دوم 1400-1399

سامانه ثبت درخواستهای انتقالی : http:// transmission.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواستهای مهمانی : http:// Guest.behdasht.gov.ir

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1400 – 1399 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موارد مهم و قابل توجه دانشجویان در مورد امتحانات

برنامه آزمونهای صالحیت بالینی پزشکی عمومی در جریان سال 1399

لزوم گذراندن درس طب سنتی و مکمل برای تمامی دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۹