شرح وظایف مرکز مهارتهای بالینی

تعداد بازدید:۱۱۹۲


‌‌‌‌‌‌‌۱- برگزاری کلاس‌های مهارت‌های بالینی برای دانشجویان پزشکی مرتبط با بخش هایی از قبیل زنان و زایمان، اورلوژی، اطفال، داخلی، طب اروژانس، گوش حلق بینی، قلب، جراحی دانشجویان اتاق عمل، بیهوشی، فوریت ها، پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی، پردیس خود گردان؛ آماده کردن کلیه تجهیزات مورد نیاز هر کارگاه قبل از شروع کلاس.
۲- تهیه فهرست حضور و غیاب و کنترل دقیق حضور دانشجویان در تمامی کلاسهای آموزشی و ارائه آن به مدیریت محترم. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.
۳- هماهنگی و همکاری در برگزاری آزمون‌های صلاحیت بالینی برای فراغت از تحصیل دانشجویان پزشکی و آزمون‌های سایر دانشجویان مهارتهای بالینی.
۴- تحویل اقلام و تجهیزات مرکز به نماینده مراکز درمانی دانشگاه جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان و تلاش جهت نگهداری و مراقبت از امکانات مرکز.
۵- همکاری با مدرسین در آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان و استفاده از مولاژها، و برگزاری برخی کلاسهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان.
۶- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز، با رابط آموزش و پیگیری مسائل آموزشی مرکز.
۷- برآورد اقلام مصرفی مرکز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری جهت خرید آن، جهت استفاده دانشجویان در کلاس‌ها.
۸- هماهنگی برنامه¬های آموزش کلیه دانشکده¬ها قبل از شروع ترم تحصیلی. یا در طول ترم تحصیلی.
۹- آموزش جهت استفاده صحیح از مانکن‌ها و رسیدگی و کنترل وضعیت مانکن‌ها و تجهیزات آموزشی.
۱۰- هماهنگی لازم و پیگیری جهت خرید کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی.
۱۱- هماهنگی با شرکت‌ها جهت نصب و راه اندازی مانکن ها و تعمیرات آنها.
۱۲- تهیه و ارائه فهرست نیازمندی‌های مرکز و ارائه بازخورد به ریاست دانشکده.
۱۳- تهیه و گردآوری فیلم وCDهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان.
۱۴- نظارت و راهنمایی دانشجویان به هنگام تمرین مهارتهای بالینی.
۱۵- مراقبت و نگهداری دقیق مولاژها.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷