رسالت و اهداف آموزشی CSC

تعداد بازدید:۹۵۷


‌‌‌‌‌‌‌هدف عمده مراکز آموزش مهارت‌های بالینی، شبیه سازی یک محیط بالینی است به طوری که بتوان آموزش مهارت‌های بالینی را کنترل و تمرین کرد. این مرکز متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت‌های بالینی و ارتباطی ایجاد کند که فقط مکمل محیط بالینی واقعی هستند و به هیچ عنوان جایگزین آنها نمی‌شوند.

‌‌‌‌رسالت ما ایجاد، حفظ و ارتقای مراکز مهارت‌های بالینی است تا با همکاری و آموزش بین بخشی به ایجاد و حفظ مهارت‌های بالینی و عملی به دانشجویان علوم پزشکی بپردازیم و از این طریق، کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقا دهیم.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷