امور دانشجوئی

تعداد بازدید:۱۴۸۳


نام و نام خانوادگی: لیلا داداشی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۷۸

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹