کارشناسان مرکز آموزش مهارتهای بالینی

تعداد بازدید:۱۱۳۶
نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی سمت تلفن تماس
علی اکبر عباسوند کارشناس پرستاری مسئول ۴۰۶
رقیه قرداشخانی ‌‌‌‌‌کارشناس اتاق عمل کارشناس ۴۰۶

 

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۷۹ و ۳۳۵۳۴۶۸۰ (۰۴۵ برای خارج از استان)

 

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۸