گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۵۵۴۳

‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه بیهوشی

دکتر علی محمدیان: مدیر گروه بیهوشی

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فلوشیپ درد


پست الکترونیکی a.mohammadian@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

کلید واژه ها: ‌‌‌‌‌گروه بیهوشی، مدیر گروه، اعضای هیات علمی، بیهوشی

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۷