گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

تعداد بازدید:۶۸۶۳

مدیر گروه

دکتر حمدالله پناهپور

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی h.panahpour@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، google_scholar

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷