آموزش پیراپزشکی

تعداد بازدید:۴۳۶۵

                                                                   شیوه نامه برگزاری آزمون های مجازی

                                                                   شیوه نامه برگزاری آزمون های مجازی – ویژه دانشجویان             

                                                                   برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان پیراپزشکی نیسمال اول 1400 - 1399 

                                                                   برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان ورودی جدید پیراپزشکی نیسمال اول 1400 - 1399 

                                                                    برگزاری کلاس های مجازی دانشجویان جدیدالورود ۹۹

                                                                    برنامه امتحانات پایان ترم، نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399 

                                                                    ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۹۹

 

                              

نام و نام خانوادگی: زهرا شمس آذر          

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 

تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۸

 

تلفن داخلی ۱۰۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)
 

 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۹