دکتر عبداله مهدوی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت HIM,HIT

 

اهداف

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با برخورداری از برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب، برخورداری از حمایت‌های دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می‌نماید.
اداره فناوری اطلاعات پروژه‌های را در دست اجرا دارد تا خدمات جدید فن آوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات قبلی را بر اساس استانداردهای روز دنیا ارتقاء بخشد.